Oktató tablet, közlekedj okosan, magyarul beszél, (elemes) (3xAA), közlekedési szabályokat megismerteti, játékosan kérdezi, hangokat ad, zenél, 26×30 cm dobozban

Nem

,